เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 18 ก.ค. 2010 2 ทิโมธี 1:8-18

เปาโลให้ทิโมธีดูตัวอย่างของท่านในเรื่องการเป็นพยานขณะถูกจำจองและความเชื่อในขณะทนทุกข์ลำบาก เปาโลใช้คำว่า “ละอาย” กี่ครั้งในข้อ 8-18 การยืนหยัดในความจริงและความเชื่อของเปาโลช่วยเหลือคุณอย่างไร ในการที่จะแสดงตนว่า “คุณเป็นคริสเตียน” ในสถานที่ ๆ คุณอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *