วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน มัทธิว 27:57-66 “เรื่องหลอกลวง?”

การสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะกับผู้ที่เชื่อเท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ เพราะพวกเขารู้ว่า ถ้าพิสูจน์หรือทำให้ทุกคนเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายจริงๆ ความเชื่อของคริสเตียนก็จะไม่มีความหมายอีกต่อไป

Q1 มีคนบอกว่า การที่ไม่พบร่างของพระเยซูในอุโมงค์ เพราะพวกสาวกแอบมาขโมยไปในเวลากลางคืน แต่จากการที่ปีลาตส่งทหารไปเฝ้าที่ปากอุโมงค์ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งให้ตีตราประทับไว้ที่หินปิดปากอุโมงค์ คุณคิดว่า โอกาสที่สาวกจะมาขโมยร่างของพระเยซู เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน?
Q2 โดยส่วนตัวของคุณ คุณเชื่อหรือไม่ว่า พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตาย?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *