วันศุกร์ที่ 6 เมษายน ยอห์น 20:1-10 “อุโมงค์ว่างเปล่า”

สิ่งที่มารีย์เห็นในเวลาเช้ามืดวันอาทิตย์คือ หินที่ปิดปากอุโมงค์เปิดออก และจากพระธรรม มัทธิว 28:1-9 บอกกับเราว่า เกิดแผ่นดินไหว และทูตสวรรค์มากลิ้งหิน ยามที่เฝ้าอุโมงค์ก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูก และสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ในอุโมงค์ คือ ผ้าป่าน ที่ใช้ห่อร่างของพระเยซู

Q1 คุณคิดว่า เปโตร และยอห์น (สาวกที่พระเยซูรัก) รู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นแต่ผ้าป่านวางอยู่? (ดูข้อ 2, 9 ประกอบ)
Q2 มารีย์วิ่งไปบอกเปโตรและยอห์นถึงอุโมงค์ที่ว่างเปล่า วันนี้เป็นวันศุกร์ประเสริฐ และวันอาทิตย์ที่มาจะถึงนี้เป็นวันอีสเตอร์ คุณพร้อมหรือยังที่จะไปบอกกับคนอื่นๆ ว่า คุณเชื่อในการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู ด้วยการไปนมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *