เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 19 ก.ค. 2010 2 ทิโมธี 2:1-13

เปาโลใช้ภาพของทหาร (ข้อ 4) นักกีฬา (ข้อ 5) และกสิกร (ข้อ 6) มาเป็นการเปรียบเทียบในการดำเนินชีวิตคริสเตียน มีหลักการอะไรบ้างที่คุณจะนำมาใช้ในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *