วันจันทร์ที่ 9 เมษายน โรม 5:1-11 “คืนดี”

มนุษย์เป็นศัตรูกับพระเจ้า เพราะการไม่เชื่อฟัง แต่การกลับใจ โดยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ ทำให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง นี่เป็นความสัมพันธ์ที่หายไปจากมนุษย์มานานแสนนาน ความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรัก และความชื่นชมยินดี

Q1  อะไรคือ สาเหตุที่ทำให้มนุษย์กลับคืนดีกับพระเจ้า? (ดูข้อ 1, 6, 10 ประกอบ)
Q2 ประโยคที่ว่า “พระคริสต์ก็ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อช่วยคนบาป (ตัวคุณเอง) ในเวลาที่เหมาะสม” มีความหมายต่อชีวิตของคุณอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *