เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 20 ก.ค. 2010 2 ทิโมธี 2:14-26

เปาโลเปรียบเทียบผู้ที่เชื่อเหมือนกับภาชนะในบ้านหลังใหญ่ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ความสะอาด” คุณคิดว่า ตัวเองจะเป็นภาชนะที่พระเจ้าจะใช้ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *