วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน โยนาห์ 1:1-6 “หนี”

พระเจ้าทรงใช้โยนาห์ไปประกาศที่เมืองนีนะเวห์ เมืองหลวงของอัสซีเรีย ซึ่งอยู่ในแผ่นดินทางทิศตะวันออก ใกล้แม่น้ำไทกริส และเป็นหนึ่งในศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอล ชาวเมืองนี้นับถือพระอาเชอร์ (Ashur) และเทวีแห่งสงครามและความรัก อิชทาร์ (Ishtar) แต่สิ่งที่โยนาห์ทำคือ ลงเรือหนีออกไปทางทะเล เพื่อไปยังเมืองทารชิช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก!

Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเจ้าจึงสั่งให้โยนาห์ไปประกาศที่เมืองนีนะเวห์ ศัตรูตัวฉกาจของอิสราเอล? (ดู 2เปโตร 3:9 ประกอบ)
Q2 คุณคิดว่า ทำไมโยนาห์จึงเลือกที่จะ “หนี” แทนที่จะ “ทำตาม” คำสั่งของพระเจ้า? (คิดทั้งในด้านเหตุผล ทัศนคติ และบุคลิกภาพ) ถ้าเป็นคุณ คุณจะทำเหมือนโยนาห์ หรือแตกต่างจากโยนาห์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *