หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. สมาชิกทุกๆ คนที่จะเติบโตในความเชื่อ ติดสนิทกับพระเจ้า รักษาชีวิตการเฝ้าเดี่ยว อธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ทุกวัน มีชีวิตเป็นเกลือและแสงสว่างในสังคม มีส่วนร่วมรับใช้พระเจ้าในคริสตจักร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และหนุนใจซึ่งกันและกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของคริสตจักรปี 2012 คือ “ใจเหมือนพระเยซูคริสต์”
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ในการจัดหาสถานที่สำหรับสำนักงาน โกดังเก็บของ และสถานที่นมัสการชั่วคราว โดยเฉพาะการขออนุญาตก่อสร้าง หลังการยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างต่อทางราชการ
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) ในการจัดทำวีดีทัศน์เพื่อใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อการถวายทั้งภายในและภายนอกคริสตจักร ที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอสำหรับงบประมาณ 63 ล้านบาท
  4. การจัดงานสร้างความสัมพันธ์สำหรับชั้นเรียนภาษาจีนในวันเสาร์ที่ 21 เม.ย. เวลา 12.00-14.00 น. โดยจะมีการรับประทานอาหารด้วยกัน เล่นเกมส์ แบ่งปันโดย อ.นนท์ชัย และเชิญชวนให้นักเรียนมาร่วมรายการนมัสการในวันอาทิตย์ที่ 29 เม.ย. ซึ่งเป็นสัปดาห์ประกาศ
  5. ค่ายคริสตจักรที่จะมีขึ้นในวันที่ 11-13 ส.ค. 2012 ที่มวกเหล็ก พาราไดส์ รีสอร์ท ขอพระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับคณะกรรมการในการจัดรายการต่างๆ ในค่าย เผื่อการเงินที่จะมีเพียงพอ เผื่อวิทยากรของค่าย คือ อ.โจเซฟ เจิน และเผื่อสมาชิกทุกคนจะจัดเวลาไปค่ายได้
  6. อธิษฐานเผื่องบประมาณในการซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารคริสตจักรของสถานประกาศแหลมฉบัง เผื่ออ.ไพรสนธิ์และครอบครัวในการรับใช้
  7. เผื่อสมาชิกที่เจ็บป่วย และผู้อาวุโส คุณสุรีรัตน์ คุณสุวรรณา (แม่คุณชาญกิจ) คุณสุวรรณา คุณวันทนาพร คุณสุมาลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *