เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 21 ก.ค. 2010 2 ทิโมธี 3:1-17

“พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรม” พระคัมภีร์ข้อนี้มีความหมายและเป็นจริงเพียงใดในชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *