วันศุกร์ที่ 20 เมษายน โยนาห์ 3:1-10 “คาดไม่ถึง”

นีนะเวห์ไม่ใช่เมืองใหญ่ เพราะโยนาห์ใช้เวลาเพียงแค่ 3 วัน ก็ประกาศได้ทั่วเมือง นับเป็นการเผชิญหน้าที่สำคัญของโยนาห์ เพราะเขาต้องยืนต่อหน้าต่อตาของศัตรูที่เขาเกลียดชัง โยนาห์ประกาศกับชาวเมืองนีนะเวห์ว่า “อีกสี่สิบวัน นีนะเวห์จะถูกคว่ำ” และผลที่ตามมาเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง เพราะทั้งเมืองกลับใจ

Q1 การอดอาหาร การสวมผ้ากระสอบ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึง การเศร้าโศกเสียใจ การสำนึกในความผิดบาปที่ได้กระทำ จนทำให้พระเจ้าทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่ได้ทรงตรัสไว้ (ข้อ 10) เหตุการณ์นี้ช่วยให้คุณเข้าใจถึงคำว่า “พระคุณ” มากขึ้นอย่างไร? (พระคุณ หมายถึง การไม่ได้รับในสิ่งที่สมควรจะได้รับ และการได้รับในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้รับ)
Q2 สิ่งที่คาดไม่ถึง เกิดขึ้นได้เสมอเพียงคุณเชื่อฟังพระเจ้า คิดถึงคนที่คุณอยากจะประกาศกับเขา และชวนมางานประกาศวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายนนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *