วันเสาร์ที่ 21 เมษายน โยนาห์ 4:1-11 “ผิดหวัง”

โยนาห์มีความผิดหวัง และยอมรับไม่ได้ที่ไม่ได้เห็นเมืองนีนะเวห์ถูกทำลายสิ้นทั้งเมือง (ข้อ 1-5) เขารู้ว่า เมื่อชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ พระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมไปด้วยความรัก จะยกโทษและให้โอกาสกับชาวเมืองนีนะเวห์อย่างแน่นอน

Q1 ลองเปรียบเทียบการตอบสนองของชาวเมืองนีนะเวห์และกษัตริย์ในบทที่ 3 กับท่าทีของโยนาห์ในบทนี้ข้อ 1, 3, 5, 9 คุณเห็นความแตกต่างในเรื่องใดบ้าง? คุณคิดว่า พระเจ้าผิดหวังในตัวโยนาห์อย่างไร?
Q2 ลองพิจารณาชีวิตของคุณว่า คุณมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ติดตามพระเจ้าอย่างไร? ชีวิตของคุณทำให้พระเจ้า “สมหวัง” หรือ “ผิดหวัง”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *