วันอังคารที่ 24 เมษายน ลูกา 9:10-17 “ใจแบบพระเยซู”

พระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่ห่วงใยเรื่องจิตวิญญาณเท่านั้น พระองค์ทรงห่วงใยชีวิตของผู้คนด้วย พระองค์ไม่เคยให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง แม้แต่จำนวนคนที่มีมากถึง 5,000 คน พระเยซูก็ยังทรงสำแดง มีใจที่เต็มไปด้วยความรัก และเพียงพอสำหรับทุกคน

Q1 จากคำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด” กับคำพูดของสาวกที่ตอบว่า “เราไม่มีอะไรมาก มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว เว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสำหรับคนเหล่านี้?” แสดงให้เห็นถึงท่าทีในใจที่เหมือน หรือ แตกต่างกันอย่างไร? (ดูมัทธิว 14:14-15 ประกอบ)
Q2 อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถมีใจแบบพระเยซูคริสต์ได้? อธิษฐานขอพระเจ้าทรงเพิ่มเติมใจแบบพระเยซูคริสต์ให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *