วันศุกร์ที่ 27 เมษายน ลูกา 9:37-43 “ความเชื่อ”

ยุคนี้เป็นยุคที่คนไม่มีความเชื่อ นอกจากเชื่อในตัวเองและประพฤติในสิ่งที่ชั่วร้ายตามความต้องการของตนเอง และมารซาตานก็พยายามที่จะกัดกินผู้คนด้วยความทุกข์ยากลำบาก การล่อลวง หรือแม้แต่ความหวาดกลัวในเรื่องภูตผี เพื่อผู้คนจะได้หันเหจากพระเจ้า เลิกเชื่อพระเจ้า

Q1 ผี และวิญญาณชั่วเป็นเรื่องจริง และพวกมันมักจะนำความทุกข์ยากมาสู่ผู้คนที่ยุ่งเกี่ยวกับมันเสมอ แต่พระเยซูคริสต์ทรงมีอำนาจเหนือผีและวิญญาณชั่ว ขอเพียงคุณมีความเชื่อ ถ้าคุณถูกรบกวนด้วยเรื่องเหล่านี้ จงอธิษฐานด้วยความเชื่อ แล้วพวกมันจะหนีไป
Q2 การขาดความเชื่อ และมีฐิติชั่ว (การดำเนินชีวิตที่ชั่วร้าย) ส่งผลอย่างไรต่อการดำเนินชีวิตในความเชื่อคริสเตียนของคุณในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *