วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน นางรูธ 1:1-5 “ความทุกข์”

มีคนเคยบอกไว้ว่า ความสุขมักจะอยู่กับเราไม่นาน แต่ความทุกข์มักจะมาอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ แม้ว่าระยะเวลาของความสุขกับความทุกข์จะเท่ากัน ในขณะที่ 1 นาทีความสุข ดูคล้ายๆ กับแค่การกระพริบตาครั้งเดียว แต่ 1 นาทีแห่งความทุกข์ ดูเหมือนยาวนานเป็นปีๆ โดยเฉพาะความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียคนที่เรารัก

Q1 ลองจินตนาการดูว่า ชีวิตของนาโอมีตลอด 10 ปี ที่อยู่ที่แผ่นดินโมอับเป็นอย่างไร? (ดูข้อ 1, 3, 5 และนางรูธ 1:20-21 ประกอบ)
Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานเผื่อคนที่คุณรู้จัก ที่เพิ่งสูญเสียคนในครอบครัว หรือ คนที่รักไป ขอพระเจ้าทรงปลอบประโลมใจคนเหล่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *