วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม นางรูธ 3:1–18 “รอคอย”

คนเรามักจะไม่ชอบ “การรอคอย” เพราะเรามักจะคาดหวังบางอย่างในการรอคอยนั้น และแน่นอนนั่นย่อมหมายถึงความกังวล ความหวาดกลัวสำหรับคำตอบที่จะมีมา แต่ในฐานะของคริสเตียน การรอคอย คือ บทเรียนหนึ่งในการไว้วางใจพระเจ้าในทุกๆ กรณี

Q1 สิ่งที่นาโอมีบอกให้รูธไปทำ (ข้อ 2-4) เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนยิวที่จะให้ญาติที่สนิทที่สุดรับภรรยาของญาติที่เสียชีวิตที่ไม่มีผู้สืบทอดตระกูล เพื่อให้กำเนิดบุตรชาย และให้บุตรชายนั้นสืบทอดตระกูลของผู้ตายไปแล้ว (นางรูธ 4:10) แต่โบอาสก็ไม่ได้ฉวยโอกาสในเวลานั้น แต่กลับให้นางรูธและนาโอมีรอคอย เพราะเหตุใด?
Q2 นางรูธและนางนาโอมีได้ทำในสิ่งที่พวกเธอต้องทำ และกำลังรอคอยด้วยความเชื่อว่า โบอาสจะทำทุกอย่างให้เสร็จในวันนั้น (ข้อ 18) คุณกำลังรอคอยอะไรอยู่หรือเปล่า และคุณให้พระเจ้ามีส่วนในการรอคอยเรื่องนั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *