วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม นางรูธ 4:1–22 “ความสุขและความชื่นชมยินดี”

โบอาสได้แต่งงานกับนางรูธถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี ต่อหน้ามนุษย์ และต่อน้ำพระทัยของพระเจ้า สิ่งที่ตามมาคือ ความสุขและความชื่นชมยินดีทั้งต่อผู้ที่ตายไปแล้ว (ข้อ 10) และผู้ที่ยังมีมีชีวิตอยู่ (ข้อ 14 –15)

Q1 โอเบดเป็นบิดาของเจสซี และเจสซีเป็นบิดาของดาวิด และคุณรู้ไหมว่า ดาวิดต้นตระกูลของใคร? (ดูมัทธิว 1:1 ประกอบ)
Q2 ความสุขและความชื่นชมยินดีของคนจำนวนมากมายเกิดจากการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของโบอาส นางรูธ และนางนาโอมี คุณจะมีชีวิตที่เหมือนทั้ง 3 คน ได้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *