วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 1 พงศ์กษัตริย์ 19:1-18 “แต่ผู้เดียว”

การดำเนินชีวิตที่ประสบความสำเร็จไม่ได้เป็นหลักประกันว่า เราจะต้องเผชิญหน้ากับความเหงาและความว้าเหว่ ในทางตรงกันข้ามการละเลยที่จะดูแลตัวเอง มุ่งหาแต่ความสำเร็จ จนเราหมดแรง อาจเป็นประตูในการเปิดให้ความเหงาและความว้าเหว่เข้ามาในชีวิต

Q1 เอลียาห์เพิ่งมีชัยชนะเหนือ (ฆ่า) ผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จถึง 450 คน และทำการอัศจรรย์ (อธิษฐานขอฝน) จู่ๆ ก็หมดแรงลง คุณคิดว่า เป็นเพราะสาเหตุใด? (ดูข้อ 2, 4, 10, 14 ประกอบ)
Q2 ในยามที่เอลียาห์หมดแรง พระเจ้าช่วยเหลือเขาด้วยการให้อาหาร น้ำ และการนอนพัก (ข้อ 6) รวมทั้งการให้ทางออก (ข้อ 15-18) ถ้าเวลานี้คุณกำลังหมดแรง คุณมองเห็นการช่วยเหลือที่มีมาจากพระเจ้าอย่างไร หรือคุณมัวแต่สงสารตัวเองอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *