เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 22 ก.ค. 2010 2 ทิโมธี 4:1-22

ก่อนวาระสุดท้ายเปาโลได้มอบหมายสิ่งที่สำคัญยิ่งแก่ทิโมธี “ให้ประกาศพระวจนะ” (ข้อ 2-5) มีใครในครอบครัวของคุณ หรือเพื่อนที่คุณรัก ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้า อธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น และตั้งใจว่า จะชวนมางานประกาศในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2010 ที่คริสตจักรของเรา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *