เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 23 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 1:1-10

พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์ให้ทำหน้าที่เป็นผู้เผยพระวจนะ ซึ่งเยเรมีย์ก็มีข้ออ้างว่า ยังเด็กอยู่และพูดไม่เก่ง แต่พระเจ้าใช้อะไรมายืนยันว่าเยเรมีย์จะกระทำหน้าที่ผู้เผยพระวจนะได้สำเร็จ? พระเจ้าได้เรียกคุณให้ทำอะไร มีบทบาทอะไรในครอบครัว สังคม การงานและคริสตจักร? พระเจ้าให้อะไรมายืนยันว่า คุณจะทำสิ่งที่รับมอบหมายให้สำเร็จได้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *