หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

 1. ชีวิตของสมาชิกทุกๆ คนที่จะเอาจริง เอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับ
  พระเจ้าทุกๆ วัน
 2. แผนงานความรับผิดชอบของแผนกต่างๆ ในคริสตจักรทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาจีนที่จะทำตามแผนงานที่วางไว้สำหรับครึ่งปีหลัง
 3. กลุ่มเซลของคริสตจักรทั้งภาคภาษาจีน (4 กลุ่มเซล) ภาคภาษาไทย (5 กลุ่มเซล) ที่จะเป็นที่ทุกๆ คนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มแต่ละกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล
 4. การจัดหาพ่อบ้านแม่บ้านเต็มเวลาเข้ามาดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ ขอพระเจ้าทรงจัดเตรียม และนำการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
 5. การตรวจสอบ และดูแลสภาพอาคารคริสตจักรในจุดต่างๆ ที่เก่า และทรุดโทรม เพื่อทำการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดทรุดโทรม ให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งการเก็บข้อมูลสำหรับการซ่อมแซมที่จำเป็นในอนาคต
 6. สัปดาห์ประกาศภาคภาษาจีน วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม โดย อ.ตู้กวางเย้า และภาคภาษาไทย สัปดาห์ที่ 5 กับ 4 คนกันเองครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม โดย
  อ.นิกร สิทธิจริยาภรณ์
 7. การจัดเตรียมงานมิชชั่น วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน เผื่อวิทยากร อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์ ในการเตรียมเนื้อหา และสมาชิกทุกท่านในการจัดเตรียมเวลาเข้าร่วม
 8. การจัดเตรียมงานคริสตมาสประกาศภาคภาษาจีน วันเสาร์ที่ 18 ธ.ค. และภาคภาษาไทย วันเสาร์ที่ 25 ธ.ค.
 9. สุขภาพของพี่น้องผู้สูงอายุ และพี่น้องที่ไม่สบาย
 10. ชีวิตส่วนตัวและการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ทั้งในด้านการอภิบาลศิษย์ และสำนักงาน – อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณสุวรรณา คุณอรนุช และคุณอุลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *