วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม ยอห์น 5:1-9 “อยากหายโรค”

ความเจ็บป่วย ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเรานั้นตกอยู่ในสภาพของความเหงาและความว้าเหว่ โดยเฉพาะความเจ็บป่วยที่เรื้อรัง และรักษาไม่หายขาดเสียที

Q1 ชายคนนี้นอนป่วยมาถึง 38 ปี ด้วยความหวังว่าจะหาย แม้จะมีคนป่วยอื่นๆ อยู่รอบข้าง แต่ทุกคนดูเหมือนว่า ไม่มีใครสนใจกันและกัน สนใจแต่ว่าเมื่อไรน้ำจะกระเพื่อม (ข้อ 7) คุณคิดว่า จิตใจของชายคนนี้จะเหงา และว้าเหว่แค่ไหน?
Q2 คิดถึงพี่น้องคริสเตียน หรือ คนที่คุณรู้จัก ที่เจ็บป่วยเป็นเวลานาน คุณอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้หายป่วยเหมือนที่พระเยซูคริสต์กระทำ แต่คุณจะมีใจเหมือนพระเยซูคริสต์ที่เริ่มต้นถามด้วยความห่วงใย (ข้อ 6) อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *