เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 24 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 1:11-19

พระเจ้าทรงใช้ ไม้ตะพดอัลมันด์ (ในภาษาฮีบรูออกเสียงคล้ายกับ “มาจากทิศเหนือ”) และหม้อกำลังเดือด เพื่อเล็งถึงบาบิโลนที่กำลังจะยกทัพมาทำลายอิสราเอล เนื่องจากความผิดบาปที่พวกเขาได้ทำ (ทอดทิ้งพระเจ้า) ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า พระเจ้าทรงส่งคำเตือนอะไรมาถึงคุณบ้างหรือเปล่า เพราะความบาปที่คุณได้ทำ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *