วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม กิจการ 13:1-3 “ส่งออกไป”

การเดินทางไปประกาศในที่ต่างๆ ของสาวกในยุคกิจการ เป็นภาพต้นแบบของงานมิชชั่นในปัจจุบัน ที่มีมิชชันนารีจำนวนมากที่ออกไปประกาศในที่ต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะมาจากที่แตกต่างกัน แต่มีเป้าหมายเดียวกันคือ “การประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์”

Q1  ก่อนที่บารนาบัส และเซาโล (ชื่อเก่าของเปาโล) จะถูกส่งออกไปประกาศกับคนต่างชาติ คริสตจักรที่เมืองอันทิโอกได้กระทำสิ่งใดบ้าง? ทำไมจึงต้องทำเช่นนั้นด้วย?
Q2 คุณเป็นคนหนึ่งไหมที่พระเจ้าเคยสำแดงให้รู้ว่า พระองค์จะส่งคุณออกไปในฐานะของมิชชันนารี ถ้าใช่ อธิษฐานขอพระเจ้าทรงรักษานิมิตนี้ไว้จนถึงวันที่คุณพร้อม / ถ้าไม่ใช่อธิษฐานเผื่อมิชชันนารีที่คุณรู้จัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *