วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม กิจการ 14:8-18 “เข้าใจผิด”

เมื่อเปาโลและบารนาบัสเดินทางมาถึงเมืองลิสตรา โดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่า เมืองนี้มีตำนานเล่ากันว่า ครั้งหนึ่งมีเทพเจ้า 2 องค์คือ พระซุส และพระเฮอร์เมส เคยลงมาเยี่ยมประชาชนในเมืองนั้น จนถึงขนาดมีการสร้างรูปพระซุสตั้งไว้ที่ประตูเมือง (ข้อ 13) และคาดว่า เมื่อประชาชนได้เห็นการอัศจรรย์ที่เปาโลได้กระทำ พวกเขาคงไม่อยากจะพลาดโอกาสที่จะได้เจอกับเทพเจ้าด้วยตาของเขาเอง

Q1 คุณคิดว่า ทำไมประชาชนยังเข้าใจผิด คิดว่า เปาโลกับบารนาบัสเป็นเทพเจ้าแปลงร่างลงมา และพยายามที่จะสักการบูชาท่านทั้งสอง ทั้งๆ ที่ทั้งคู่ได้อธิบายให้ฟังอย่างชัดเจน (ข้อ 14-17)?
Q2 ในปัจจุบันมีลัทธิสอนผิดมากมายที่อ้างตัวเองว่าเป็นคริสเตียนในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นมอร์มอน (หรือศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้าย) พยานพระยะโฮวาห์ ลัทธิมูน (หรือมูลนิธิวัฒนธรรมแห่งความสามัคคี-ชอบจัดการแต่งงานหมู่) กลุ่มที่นับถือพระเจ้าพระมารดา คุณจะเตรียมตัวรับคำสอนผิดๆ นี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *