เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 25 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 2:1-19

พระคัมภีร์ใช้ภาพของ เจ้าบ่าว-เจ้าสาว เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอล ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าขณะนี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับพระเจ้าเป็นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *