วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 1:1-10 “ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง”

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า “การกระทำมักจะดังกว่าคำพูดเสมอ” เปาโลได้เริ่มต้นจดหมายด้วยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกา ที่เป็นชีวิตที่แสดงออกให้เห็นถึง ความเชื่อในพระเจ้าที่เข้มแข็ง และเป็นตัวอย่างที่ดี ทั้งสำหรับคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน

Q1 เปาโลได้อธิบายถึง “ความเชื่อ” “ความรัก” และ “ความหวัง” ของพี่น้องที่เมืองเธสะโลนิกาอย่างไรบ้าง? (ข้อ 3)
Q2 “…ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้ลือไปทุกแห่งหน จนเราไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอีก” ถ้าความจริงข้อนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคริสเตียนใหม่ คุณคิดว่า พระเจ้าจะทรงโปรดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *