วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 1 เธสะโลนิกา 2:1-16 “ชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย”

การรับใช้พระเจ้าที่เมืองเธสะโลนิกาของเปาโล มีทั้งคนที่ชอบ และไม่ชอบ เปาโลไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับการข่มเหง เขายังต่อสู้กับการถูกใส่ร้าย ว่าใช้การเทศนาข่าวประเสริฐเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อความสุขสบายของตน และพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ชันสูตรใจของเขา

Q1 เปาโลได้ยืนยันว่า ทุกอย่างที่เขาทำนั้นอาจจะไม่เป็นที่พอใจของมนุษย์ แต่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ซึ่งมีลักษณะของผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างน้อย 5 ประการด้วยกันในข้อ 6-8 คืออะไรบ้าง?
Q2 จากท่าทีในการทำงานของเปาโลในข้อ 9-11 ที่บรรยายว่า ท่านทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อย ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่เป็นภาระของใคร มีชีวิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากข้อตำหนิ เตือนสติเหมือนพ่อกับลูก หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าพอพระทัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *