เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 26 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 2:20-37

พระธรรมตอนนี้ใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบหลายอย่างในข้อ 20, 21, 23, 24 เพื่อชี้ให้เห็นว่าชนชาติอิสราเอลทำผิดบาปอะไร? คุณคิดว่า ต้นเหตุความบาปของพวกเขาคืออะไร? (ข้อ 29-37) มีความผิดบาปใดบ้างที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่ในสังคมวันนี้? คุณจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงไม่ห่างจากพระเจ้า?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *