วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน มัทธิว 5:33-37 “คำพูด”

ในสังคมไทยมีสำนวน “ชักแม่น้ำห้าสาย” ซึ่งหมายถึงการพูดจาหว่านล้อม โดยใช้เหตุผลต่างๆ นาๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนเองต้องการ ในสังคมของคนยิวก็มีสิ่งที่คล้ายๆ กันคือ ถ้าต้องการให้ใครเชื่อถือในสิ่งที่ตนเองพูด หรือถ้าต้องการไปให้ถึงจุดหมาย จะมีการใช้คำสาบานต่อพระเจ้ามายืนยันคำพูด ซึ่งผลที่ตามมามักจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่พูดเอง แต่อาจจะไม่ดีหรือไม่มีประโยชน์ต่อคนที่พูดด้วย

Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์จึงไม่เห็นด้วยกับการนำคำสาบานมายืนยันคำพูดของตนเอง? (ดูข้อ 36-37 ประกอบ)
Q2 คุณคิดหรือไม่ว่า พูดแล้ว ทำไม่ได้ ไม่เพียงแต่เสียคำพูดเท่านั้น แต่ยังทำให้เรากลายเป็นคนพูดโกหกด้วย อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเหลือคุณในเรื่องคำพูด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *