วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน มัทธิว 5:38-48 “สองเท่า”

มีกฎบัญญัติของพระเจ้าข้อหนึ่งเขียนไว้ว่า “ตาแทนตา ฟันแทนฟัน” เพื่อใช้ในการจัดการดูแลความเรียบร้อยของสังคม เมื่อมีคนกระทำผิดกฎหมาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นค่านิยมของสังคมในการดำเนินชีวิตประจำวัน คล้ายๆ กับสังคมไทยที่มีค่านิยมที่ว่า “ทีใคร ทีมัน” หรือ “ทีเอ็งข้าไม่ว่า ทีข้าเอ็งอย่าโวย” ที่สะท้อนให้เห็นถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิต โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่คนอื่นมาทำร้ายเรา และเราก็รอคอยเวลาที่จะทำร้ายกลับให้สาสม

Q1 คุณคิดว่า ทำไมพระเยซูคริสต์จึงให้ตอบแทนการร้าย ด้วยการอธิษฐานเผื่อ และทำการดี แถมยังเป็นการดีถึง 2 เท่า? (โดนตบ 2 แก้ม, เสื้อ 2 ตัว, เดิน 2 กิโลเมตร)
Q2 “เหตุฉะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้ดีรอบคอบ” (ข้อ 48) หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตที่จะกระทำการดีในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *