วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน ลูกา 5:1-11 “ผมชื่อเปโตร ผมเป็นคนจับคน”

คนเรามักจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพราะนั่นหมายถึง การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย และความไม่แน่นอนว่า อนาคตจะเป็นอย่างไร เปโตรก็เช่นกัน วันที่เขารู้จักพระเยซูคริสต์ เป็นวันที่เขาต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิต

Q1 หลังจากการอัศจรรย์ พระเยซูตรัสแก่ซีโมนว่า “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นผู้จับคน” และเมื่อเขานำเรือมาถึงฝั่งแล้ว เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง ตามพระองค์ไป” คุณคิดว่า อะไรคือแรงจูงใจ / เหตุผลที่ทำให้เปโตรตัดสินใจติดตามพระเยซูคริสต์?
Q2 ถ้าพระเจ้าเคยเรียกคุณให้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา อะไรเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจถวายตัวของคุณ? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะออกไปจับปลา (ประกาศ)?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *