วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน ยอห์น 18:1-11 “เปโตร ผู้หุนหันพลันแล่น”

เปโตรไม่เพียงแต่ตรงไปตรงมา และกล้าแสดงออก แต่พร้อมที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆ ที่เขาคิดแบบทันทีทันใด โดยไม่ได้กลัวว่า จะมีเหตุการณ์อะไรตามมา ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้ากระทำโดยไม่ได้คิดก่อน อาจจะกลายเป็นความหุนหันพลันแล่นที่นำมาซึ่งความเสียหายมากมายได้

Q1 คุณคิดว่า ถ้าพระเยซูคริสต์ไม่บอกให้เปโตรเก็บดาบ และยอมรับการจับกุมโดยดี แต่ปล่อยให้เกิดการต่อสู้กัน สถานการณ์จะเป็นอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณเคยพูดหรือกระทำสิ่งใดอย่างหุนหันพลันแล่นโดยไม่คิดบ้างหรือไม่ และผลเป็นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *