วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน ลูกา 22:54-62 “เปโตร ผู้เอาตัวรอด”

ชีวิตของเราแต่ละคนล้วนมี 2 ด้าน ด้านที่เข้มแข็ง และด้านที่อ่อนแอ เช่นเดียวกับเปโตรก็มีทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งเปโตรคือ คนที่พูดกับพระเยซูคริสต์ว่า “ข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดี” เปโตรคือคนแรกและคนเดียวที่ชักดาบออกมาฟันหูคนที่จะเข้ามาจับตัวพระเยซูคริสต์ อีกด้านหนึ่งเปโตรก็อ่อนแอ เช่น เขาหนีเอาตัวรอด….โดยปฏิเสธว่า ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ถึง 3 ครั้ง

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปโตรปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึง 3 ครั้ง (ลองจินตนาการถึงสภาพ แวดล้อมในเวลานั้น – ผู้คน บรรยากาศ ความรู้สึก) ถ้าไม่นับว่าเป็นไปตามคำพยากรณ์ของพระเยซู?
Q2 คุณอาจจะไม่เคยปฏิเสธว่า คุณไม่ใช่คริสเตียน แต่คุณเคยกระทำสิ่งใดเหมือนคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า และทำให้คุณต้องร้องไห้เป็นทุกข์เพราะการกระทำนั้น อธิษฐานสารภาพและขอกำลังจากพระเจ้าที่จะมีชัยชนะเหนือสิ่งนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *