วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน เอสรา 3:1-13 “เสียงสรรเสริญ”

เทศกาลอยู่เพิง คือ เทศกาลแห่งการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเก็บเกี่ยวซึ่งมีวาระการเฉลิมฉลองอย่างรื่นเริงนานถึง 7 วัน นอกจากนี้ชาวยิวจะพากันสร้างเพิงชั่วคราวอยู่บนชั้นดาดฟ้าหลังคาบ้านของเขา และเขาก็จะพากันเข้าไปนอนในเพิงนั้นเพื่อระลึกว่าพระเจ้าได้ทรงนำบรรดาประชากรของพระองค์เดินทางฝ่าถิ่นทุรกันดารไปยังแผ่นดินพันธสัญญาอย่างไร (ดูอพยพ 23:14-16, เลวีนิติ 23:33-43 ประกอบ)

Q1 คุณคิดว่า การเริ่มต้นด้วยเทศกาลอยู่เพิง มีความสำคัญอย่างไรต่อการเริ่มต้นก่อสร้างงานซ่อมแซมพระวิหาร?
Q2 ทันทีที่รากฐานของพระวิหารถูกวางลง (ข้อ 12) มีบางคนต่างร้องไห้เสียงดัง (มาก) และบางคนโห่ร้อง (ดังมาก) ด้วยความชื่นบาน จนแยกไม่ออกว่าเสียงไหนเป็นเสียงไหน นี่คือเสียงแห่งการสรรเสริญ คุณเคยส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าอย่างสิ้นสุดจิตสุดใจแบบนี้บ้างไหม? ถ้ามีเป็นเพราะเรื่องใด? ถ้าไม่มีเพราะเหตุใด?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *