วันพุธที่ 20 มิถุนายน เอสรา 5:1-17 “ตรวจสอบ”

หลังจากที่งานหยุดชะงักไปเกือบ 20 ปี ฮักกัย และ เศคาริยาห์ก็เริ่มต้นหนุนใจให้คนยิวก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ทำให้มีการเข้ามาตรวจสอบของผู้ว่าราชการ เพื่อสอบถามข้อมูล ก่อนจะยื่นเรื่องกลับไปยังกษัตริย์ดาริอัสเพื่อตัดสิน

Q1 ในขณะที่มีการตรวจสอบ การก่อสร้างก็ยังดำเนินต่อไป สิ่งนี้ช่วยให้คุณเห็นถึงการครอบครองของพระเจ้าอย่างไร? (ดูข้อ 5, 8, 17)
Q2 ฮักกัยและเศคาริยาห์ไม่กลัวการตรวจสอบ เพราะมีหลักฐานยืนยันชัดเจน (ข้อ 13-16) ถ้าวันนี้พระเจ้าต้องการตรวจสอบชีวิตของคุณ คุณพร้อมที่จะรับการตรวจสอบหรือไม่? คุณมีสิ่งใดที่จะยืนยันการดำเนินชีวิตของคุณในฐานะลูกของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *