วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน โคโลสี 3:22-24 “ความเต็มใจ”

โดยปกติการทำงานเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างผลงานกับค่าจ้างที่ได้รับ จนบางครั้งเราทำงานแบบเครื่องจักรที่หยอดเหรียญ เมื่อเงินหมด เครื่องก็หยุด ถึงเวลาเลิกงาน ก็เก็บกระเป๋ากลับบ้าน แต่เราอยากจะมีความสุขในการทำงานมากขึ้น เราต้องเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยใจมากขึ้น

Q1 เปาโลได้ให้เคล็ดลับในการทำงานด้วยใจอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำเคล็ดลับในการทำงานด้วยใจไปใช้ในการทำงาน / การเรียนของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *