วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2 เธสะโลนิกา 3:6-13 “ความรับผิดชอบ”

“ความเกียจคร้าน” ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง ความเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน แต่เป็นการปฏิเสธไม่ยอมทำงาน ทั้งๆ ที่มีงานที่ต้องรับผิดชอบจะต้องทำให้เสร็จ แต่มัวไปยุ่งกับธุระของคนอื่น การจัดการรับผิดชอบงานทุกอย่างให้เสร็จ เป็นการสร้างความสุขในชีวิตการทำงานอย่างหนึ่ง

Q1 เปาโลได้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่องานที่เขาต้องทำอย่างไรบ้าง? (ข้อ 7-9)
Q2 ถ้าชีวิตการทำงานของคุณเหมือนกับ “ดินพอกหางหมู” อย่าเพิ่งเริ่มงานใหม่ แต่จงจัดการกับงานเก่าให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อคุณจะมีความสุขมากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *