เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 29 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 5:1-31

ดูเหมือนว่า ความผิดบาปจะมีอยู่ทั่วไปในแผ่นดินอิสราเอล ซึ่งในข้อ 22-29 ได้สรุปในเรื่องนี้อย่างน่าสนใจว่า ความผิดบาปที่เกิดขึ้น เป็นเพราะ “อิสราเอลไม่มีความตั้งใจที่จะยำเกรงพระเจ้า”  ชีวิตของคุณยำเกรงพระเจ้ามากน้อยแค่ไหน? และคุณได้ยำเกรงพระเจ้าในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *