เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 30 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 6:1-30

บทที่ 6 เป็นเหตุการณ์ 605 ปี ก่อนคริสตกาล กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนมีชัยต่อกองทัพอัสซีเรีย กองทัพอียิปต์ที่มาช่วยอิสราเอล และกำลังวกลงใต้เพื่อโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม อ่านบทที่ 6 อย่างช้าๆ 1 ครั้ง และใคร่ครวญถึงความหมายของข้อ 8 ที่พระเจ้าตรัสกับยูดาห์ว่า “จงรับคำตักเตือนเถิด เกรงว่าเราจะพรากรักจากเจ้าไปเสีย” พระเจ้ากำลังเตือนสอนอะไรคุณในสัปดาห์ที่ผ่านมา? และคุณตอบสนองอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *