เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 31 ก.ค. 2010 เยเรมีย์ 7:1-34

ในเวลานั้นคนยูดาห์ทั้งปวงหลงเชื่อว่า การมีพระวิหารของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ต่างๆเป็นหลักประกันความปลอดภัยของพวกเขา พวกเขาจึงพยายามที่จะรักษาการถวายบูชารวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา แทนที่การเชื่อฟังพระคำพระเจ้า อาจจะพูดได้ว่า คนยูดาห์มานมัสการพระเจ้า แต่ในขณะเดียวกันก็กระทำความผิดบาปอยู่  ชีวิตของคุณเหมือนหรือแตกต่างจากคนยูดาห์ในเรื่องนี้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *