เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 1 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 8:1-22

ข้อ1-3 บรรยายถึงการข่มเหงที่จะเกิดขึ้นกับคนยูดาห์ แม้แต่กระดูกของคนที่ตายไปแล้วก็จะถูกขุดขึ้นมาเพื่อย่ำยี่ และตอกย้ำมากขึ้นว่า คนยูดาห์เสมือนแผลที่รักษาไม่หาย (ข้อ 11,15,20-22) คือทำบาปแต่ไม่ยอมกลับใจเสียใหม่  สำรวจชีวิตของคุณว่า มีบาดแผลแห่งความบาปในเรื่องใดบ้าง  อธิษฐานขอการรักษาจากพระเจ้าก่อนที่จะสายเกินไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *