วันมิชชั่น วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2010

หัวข้อ “มิชชันนารีสายอาชีพ บทบาทของฉันคือ ?”

เทศนาโดย  อ.ชวฤทธิ์ นวจองพันธ์


วันอาิทิตย์ที่ 5 กันยายน 2010

ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.15 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *