เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 2 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 9:1-26

สภาพสังคมในสมัยของยูดาห์นั้นแย่มาก ทุกคนเปลี่ยนไป ทุกคนต่างไม่สามารถไว้วางใจใครได้ ทุกคนกลายเป็นคนหลอกลวง และทำร้ายซึ่งกันและกัน แต่สิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือ “พระเจ้า” (ข้อ 24)  ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไรในการดำเนินชีวิตวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *