เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 3 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 10:1-25

ลองพิจารณาว่า พระเจ้าเที่ยงแท้ และพระเจ้าที่เป็นรูปเคารพแตกต่างกันอย่างไร? (ข้อ 1-16) ความแตกต่างที่คุณเห็น ช่วยให้คุณมีความเชื่อในพระเจ้ามากขึ้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *