เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 4 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 11:1-23

พระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล ตั้งแต่สมัยที่พวกเขาอพยพจากอียิปต์ (ข้อ 3-5) แต่สุดท้ายอิสราเอลก็ทำลายพันธสัญญานี้ ด้วยการหันหลังให้พระเจ้า (ข้อ 8-10)  คุณเคยสัญญาอะไรกับพระเจ้าหรือไม่? ถ้าเคย คุณยังรักษาสัญญาที่คุณให้กับพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *