วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม มัทธิว 7:7-12 “จงขอ”

พระเจ้าไม่ได้มีแต่ความสามารถที่จะนำชีวิตของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงพร้อมที่จะทรงนำชีวิตของเราด้วย และพระองค์ทรงทราบว่า สิ่งใดจำเป็นสำหรับเรา และสิ่งใดไม่จำเป็นสำหรับเรา   ดังนั้นจงจำไว้ว่า เมื่อเราขอการทรงนำ พระเจ้าจะทรงตอบเสมอ

Q1 พระเยซูคริสต์ให้เหตุผลอะไรถึงการที่พระเจ้าจะทรงตอบเรา เมื่อเราอธิษฐานทูลขอ? (ข้อ 11)
Q2 คุณเชื่อหรือไม่ว่า พระเจ้าจะทรงนำชีวิตของคุณเสมอไป ถ้าคุณเชื่อ ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกับพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *