วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม กาลาเทีย 1:6-10 “ละทิ้งความเชื่อ”

ดูเหมือนว่า ในเวลานั้นมีคำสอนผิดเข้าไปภายในคริสตจักรต่างๆ ในแคว้นกาลาเทีย จนทำให้มีบางคนละทิ้งความเชื่อ ซึ่งเปาโลได้ขยายการละทิ้งความเชื่อว่า “เป็นไปอย่างรวดเร็ว” (ข้อ 6) และหันไปเชื่อในข่าวประเสริฐอื่น (ซึ่งก็น่าจะอย่างรวดเร็วเช่นกัน) ทำให้เปาโลร้อนใจเป็นอย่างมากเพราะหลังจากที่กล่าวทักทายในข้อ 1-5 เปาโลก็เข้าเรื่องคำสอนผิดทันที

Q1 คุณคิดว่า อะไรคือสาเหตุที่ทำให้เปาโลได้กล่าวตักเตือนว่า ใครก็ตามที่บิดเบือนข่าวประเสริฐ จะต้องถูก “แช่งสาป” (ข้อ 8, 9) แถมยังสรุปว่า ถ้าเขาไม่ตักเตือนแบบนี้ก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์?
Q2 สำรวจชีวิตของคุณว่า คุณดำเนินชีวิตวันนี้แบบเดินตามหลังพระคริสต์ หรือ เดินนำหน้าพระคริสต์?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *