วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม กาลาเทีย 1:11-24 “คนประกาศข่าวประเสริฐ”

เปาโลได้ยืนยันว่า เขาได้รับการแต่งตั้งจากพระเยซูคริสต์ (ข้อ 12) และได้รับการเลือกสรรโดยพระเจ้าพระบิดา (ข้อ 15) ให้ทำหน้าที่ “คนประกาศข่าวประเสริฐ”

Q1 มีคำกล่าวถึงเปาโลว่า “เป็นผู้ที่แต่ก่อนเคยข่มเหงเรา บัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลาย” (ข้อ 23) คำกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า เปาโลได้รับผิดชอบในหน้าที่ของคนประกาศข่าวประเสริฐอย่างไรบ้าง?
Q2 คุณจะทำหน้าที่ “คนประกาศข่าวประเสริฐ” ให้กับคนอื่นๆ รอบๆ ตัวคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *