เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสฯ 5 ส.ค. 2010 เยเรมีย์ 12:1-17

เยเรมีย์ทำตามที่พระเจ้าบอก คือ การไปตักเตือนคนยูดาห์ในเรื่องความผิดบาปที่พวกเขากระทำ จนกระทั่งถูกปองร้าย จนเขาต้องนำเรื่องนี้มาถามพระเจ้าถึงสองครั้งด้วยกัน (11:18-23 และ 12:1-6)  คุณเคยเจอกับการข่มเหง หรือการต่อต้าน เพราะคุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่? คุณตอบสนองกับเหตุการณ์นั้นอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *