วันพุธที่ 18 กรกฎาคม กาลาเทีย 4:8-20 “ภาระใจ”

ในพระคัมภีร์ตอนนี้ ดูเหมือนว่า เปาโลกลับมาพูดถึงเรื่อง “ความสัมพันธ์ส่วนตัว” ระหว่างตัวของท่านกับพี่น้องคริสเตียนในแคว้นกาลาเทีย ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง จนเปาโลพูดเปรียบเทียบว่า แม้แต่ดวงตา พี่น้องที่แคว้นกาลาเทียก็ควักออกมาให้ท่านได้ (ข้อ 15)

Q1 จากคำพูดของเปาโลที่ว่า “ท่านลืมความปลาบปลื้มใจของท่านเสียแล้วหรือ” “ข้าพเจ้าได้กลายเป็นศัตรูของท่านหรือ” สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ ความรู้สึกภายในของเปาโลอย่างไร?
Q2 “ลูกน้อยของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าต้องเจ็บปวดเพราะท่านอีก จนกว่าพระคริสต์จะได้ทรงก่อร่างขึ้นในตัวท่าน” ช่วยเราให้เห็นถึงท่าทีและแรงจูงใจในการรับใช้พระเจ้าของเปาโลอย่างไร? คุณจะนำมาใช้อย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *